Werkwijze

Voor de projecten waar we aan of in deelnemen geldt dat we redeneren vanuit ‘de man en het plan principe’. Concreet betekent dit dat we altijd zoeken naar een kloppende business case en een gekwalificeerde, (lokale) projectmanager die het project leidt en de eindverantwoordelijkheid draagt.

Het juiste plan

Zonder duidelijk plan geen project. Zonder (lokale) gekwalificeerde projectmanager geen plan. Bij het stellen van doelen hanteert New Spring Development het SMART-model: beoogde projecten of business cases moeten Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden zijn.

De gemeenschap

Overheden ter plaatse worden in het plan betrokken om hen te stimuleren om op constructieve wijze mee te werken aan projecten. Corruptie komt lokaal regelmatig voor, maar wordt door ons niet getolereerd.

New Spring Development probeert lokale overheden te wijzen op hun unieke plaats om de lokale gemeenschap tot bloei te brengen. Winsten worden opnieuw geïnvesteerd in lopende of nieuwe projecten.