New Spring Development

New Spring Development levert een bijdrage aan de bestrijding van armoede in de wereld door het opzetten en steunen van duurzame projecten in Afrika. Door training, educatie en het stimuleren van bedrijvigheid willen wij de armoedespiraal doorbreken.

New Spring Development focust op projecten die in samenspraak met professionals, lokale overheden en ondernemers tot stand komen. De basis wordt altijd gevormd door een directe, commerciƫle aanpak. Geen eindeloze beleidsplannen, maar resultaatgericht en met voldoende proceskennis naar een vooropgezet doel toewerken.

Wie zijn wij?

Kennis van bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, weg- en waterbouw, bouwtechniek, agri- en aquacultuur behoren tot ons portfolio. Geleerd in Nederland, toegepast in Afrika. Daarbij verliezen we de lokale cultuur niet uit het oog. Lees meer over de organisatiestructuur van New Spring Development.

Onze visie dient als leidraad, niet als blauwdruk. In goede samenspraak komen we tot projecten die community-breed gedragen kunnen worden.

Project: G&F Macadamia Farm Mozambique